عادل پیغامی استادیار دانشكده‌ی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
استادیار دانشگاه امام صادق(ع):

گسیختگی عمیق فرهنگ، سیاست و اقتصاد در دوران قاجار و پهلوی/ کارشناسان اقتصادی باید با سیاست و اقتصاد سیاسی آشنا باشند

پیغامی تاکید کرد: کارشناسان، برنامه ریزان و نخبگان اقتصادی ما آن‌گونه که باید باسیاست و اقتصاد سیاسی آشنا نیستند؛ جان استوارت میل پدر لیبرالیسم می‌گوید: «اقتصاددانی که جز اقتصاد چیزی نداند، اقتصاد را هم نمی‌داند.»

گزیده اخبار استان اصفهان
تبلیغات