صاحب نیوز را در پیام رسان سروش دنبال کنید
2247044

صاحب نیوز گزارش می کند؛

ترجیح کالای خارجی به کالای داخلی چالشی که با فرهنگ سازی می توان از آن عبور کرد

امروز پیشینه ذهنی که در رابطه با ترجیح کالای خارجی به کالای داخلی ایجاد شده یک چالش است و به همین دلیل در زمینه حمایت از کالای ایرانی باید فرهنگ‌سازی رسانه‌ای و همه جانبه در همه حوزه های تأثیر گذار از جمله مراکز علمی و آموزشی و دانشگاهی صورت گیرد، تولیدکنندگان نیز باید در حوزه رقابت کار را پیش ببرند.

گزیده اخبار استان اصفهان
تبلیغات