حال و هوای این روزهای آمریکا

این روزها آمریکا در باتلاق مساله سوریه به دام افتاده است. از طرفی به ترورست ها کمک می کند و از طرفی در جامعه جهانی به خاطر جنایات تروریست ها به چهره ای منفور تبدیل شده است .

1004879_690908077591201_2052537886_n