images
۱۵:۴۲ - چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۱۶

به مناسب روز خبرنگار

زمینه ارتقای علمی خبرنگاران باید در اصفهان ایجاد شود

رئیس پژوهشگاه شاخص ‌پژوه اصفهان گفت: برای پیشرفت استان باید زمینه تدریس و ارتقای علمی خبرنگاران اصفهانی فراهم شود.

رئیس پژوهشگاه شاخص ‌پژوه اصفهان گفت: برای پیشرفت استان باید زمینه تدریس و ارتقای علمی خبرنگاران اصفهانی فراهم شود.

به گزارش صاحب نیوز، امیر محمودزاده شامگاه سه شنبه در همایش انجمن صنفی خبرنگاران و در بین اهالی رسانه استان اصفهان اظهار داشت: فراهم کردن زمینه ارتقای علمی خبرنگاران در مقاطع عالیه دانشگاه از نشانه‌های پیشرفت یک کشور است.

وی با اشاره به اینکه خبرنگار در سطح جهان از اهمیت ویژه و مقام والایی برخورد و در یک تعریف جامع رسانه دیده‌بان حقوق آحاد مردم جامعه است، ادامه داد: یکی از ویژگیهای شاخص خبرنگاران رصد کردن مشکلات مردم جامعه و نقد و تحلیل‌های زیرکانه مشکلات است اما این در حالی است که خبرنگاران خود با مشکلات متعددی روبه رو هستند.

‌رئیس پژوهشگاه شاخص‌ پژوه اصفهان چهار ویژگی اصلی خبرنگار را علم، هنر، تجربه و خلاقیت دانست و افزود: با توجه به شرایط کنونی و جنگ نرم علیه کشور خبرنگاران و اهالی قلم در پیشانی مبارزه در جنگ نرم هستند.

محمود زاده گفت: وظیفه پژوهشگاه شاخص‌پژوه اصفهان مدیریت بحران‌های شهری است اما جا دارد که بیان کنم که امروزه رکن هشتم مدیریت بحران، رسانه است و این نشان از اهمیت والای این موضوع در ساختارهای فعلی جوامع دارد.

‌رئیس پژوهشگاه شاخص ‌پژوه اصفهان ادامه داد: حلقه مفقوده در شاخص‌ پژوه خلاقیت است و این امر با قلم و بیان اهل رسانه و مطبوعات میسر می‌شود.

وی با اشاره به جنگ‌های موجود بین ملت‌ها و دولت‌ها علیه یکدیگر گفت: جنگ اول اقتصادی، دومین جنگ، جنگ نرم و آخرین جنگ در زمینه فناوری است که خبرنگاران و اهالی قلم در پیشانی مبارزه در جنگ نرم هستند.

منبع: مهر