110605-sahlabadi
۱۱:۲۹ - پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۱۷

تشکیل اتاق مشاوره روابط کار استان اصفهان برای اولین بار در کشور

رییس انجمن صنفی کانون کارفرمایان استان اصفهان از راه اندازی اتاق مشاوره روابط کار توسط کانون کارفرمایان استان اصفهان در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان برای اولین بار در کشور خبر داد.

رییس انجمن صنفی کانون کارفرمایان استان اصفهان از راه اندازی اتاق مشاوره روابط کار توسط کانون کارفرمایان استان اصفهان در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان برای اولین بار در کشور خبر داد.
به گزارش صاحب نیوز از اصفهان ، سید عبدالوهاب سهل آبادی افزود: این اتاق به منظور انجام مشاوره رایگان برای کارفرمایان با هدف آشنا کردن آنها با قوانین کار فعالیت می کند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از 61 هزار عنوان شغلی در کمیته مشاغل سخت و زیان آور استان مورد بررسی قرار گرفته است ، اظهارداشت: این کمیته برای بررسی درخواست کارگاه های تولیدی و خدماتی مبنی بر قرار گرفتن در زمره مشاغل سخت و زیان آور تشکیل می شود.
وی تشریح کرد: در سال 91 با تشکیل 79 جلسه کمیته بدوی، بیش از 61 هزار عنوان شغلی مربوط به 19 هزار و 397 نفر در خصوص اشتغال در 41 هزار و 271 کارگاه بررسی شد. سهل آبادی ادامه داد: در کمیته تجدیدنظر هم دو هزار و 238 عنوان شغلی مربوط به 743 نفر در یکهزار و 284 کارگاه مورد بررسی قرار گرفت.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان همچنین با اشاره به معرفی نمایندگان کارفرمایان در هیات های تشخیص و حل اختلاف، تعداد پرونده های ارجاعی به هیات های تشخیص در سال 91 را بیش از 20 هزار و در دو ماهه ابتدایی سال جاری حدود 3 هزار و پانصد پرونده عنوان کرد و افزود: در سال گذشته تعداد پرونده های مطروحه در هیات های حل اختلاف نزدیک به پنج هزار و 500 و در دو ماهه ابتدای امسال 1376 پرونده بوده است.