samirom
۰۹:۱۴ - یکشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۰

عکس هایی از سمیرم

گزارش تصویری: سمیرم نزدیک بهشت!

سمیرم از مرتفع ترین شهرهای کشور است که مناظری بهشتی مختص این شهر است.

33

32

31

30

29

28

27