101
۱۴:۱۸ - دوشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۱

خط و نشان ترکان برای احمدی‌نژاد!

«اکبر ترکان» مشاور دکتر روحانی، با حمایت از تصمیم اخیر معاون اول رئیس‌جمهور در ابطال مصوبات مهر‌آفرین و استخدام‌های جدید در دولت احمدی‌نژاد گفت: …

«اکبر ترکان» مشاور دکتر روحانی، با حمایت از تصمیم اخیر معاون اول رئیس‌جمهور در ابطال مصوبات مهر‌آفرین و استخدام‌های جدید در دولت احمدی‌نژاد گفت: آقای احمدی‌نژاد موقعی که در سال 84 انتخاب شد، در فاصله دوره انتقالی در نامه‌ای 17 بندی از آقای خاتمی خواسته بود که عزل و نصب و مصوبات جدیدی نداشته باشد.وی استخدام، تغییر وضعیت نقل و انتقال، قراردادهای جدید، ایجاد تعهدات جدید در دولت بعدی و خرید و فروش اموال را از جمله مواردی اعلام کرد که احمدی‌نژاد در آن نامه از آقای خاتمی خواسته بود که انجام ندهد و ادامه داد: اما متأسفانه پس از پیروزی آقای روحانی در انتخابات و در دوره 24 خرداد تا 12 مرداد سال جاری، احمدی‌نژاد و گروه همراه وی دقیقاً همه این کارها را انجام دادند و کارهایی را کردند که خلاف نامه 17 ماده‌ای خودشان بود.

وی با بیان اینکه هر استخدامی که بدون ضوابط و معیار خاص صورت گرفته، مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: چه دلیلی داشت که روزهای باقیمانده دولت، این همه افراد را  استخدام کنند؟چه دلیل منطقی برای این کار دارند؟ کدام آدم عاقل می‌تواند قبول کند که دولت در روزهای پایانی خود بتواند به این میزان استخدام انجام دهد، آن‌هم بی‌ضابطه و بدون حساب و کتاب؟