رسول سنایی راد
۱۵:۱۸ - دوشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۱

رسول سنایی راد

مغایرت افراطی با انتخاب وزرای صالح

ارزیابی تیم همراه رییس جمهور در محافل سیاسی آغاز گردیده و به سطح رسانه‌ها نیز کشیده شده است…

با ارائه فهرست وزراء پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی از سوی رییس جمهور محترم که همزمان با تحلیف صورت گرفت، ارزیابی تیم همراه رییس جمهور در محافل سیاسی آغاز گردیده و به سطح رسانه‌ها نیز کشیده شده است.

این بین مجموعه‌ی ارزیابی‌ها و دیدگاه های موجود را می‌توان در دو دسته کلی جای داد که یک دیدگاه با خوشبینی، وزرای پیشنهادی را پاسخی به شرایط موجود کشور دانسته که با برخورداری از سطح دانش و تجربه‌ی کافی و همسویی و هماهنگی با رییس جمهور، متناسب با وضعیت کنونی و پاسخگوی آن به حساب می‌آورد و یک دیدگاه دیگر نیز با بدبینی حتی میانگین بالای سنی گروه وزرا را نوعی ضعف تلقی و ترکیب پیشنهادی را نه بر اساس کارآمدی و همسویی بلکه نوعی پاسخ به سهم‌خواهی جریانات سیاسی مدعی سهیم بودن در انتخابات آقای روحانی و یا همراهی با وی می‌دانند. با این نگاه چنین ترکیبی نمی‌تواند پاسخگوی وضعیت فعلی بوده و با وجود برخی افراد دارای وابستگی با جریانات افراطی آن را مغایر شمار اعتدال و امید نیز به حساب می‌آورند.

اما واقعیت این است که دولت جدید، باید دولتی متفاوت باشد که بتواند ضمن هماهنگی و همسویی با رییس جمهور، صلاحیت برآوردن شعارهای وی از یکسو و پاسخگویی به مطالبات رای دهندگان از سوی دیگر را نیز داشته باشد.

با توجه به نظرات فوق حال نوبت نمایندگان مجلس است که ضمن لحاظ ماهیت شعارهای انتخابات رییس جمهور و تغییرات مورد نظر مردم، اقتضائات فعلی حاکم بر وضعیت کشور و منافع و مصالح نظام، به بررسی صلاحیت های وزراء پیشنهادی پرداخته و در شکل گیری تیمی صالح به رییس جمهور محترم کمک کنند. ضمن اینکه همه‌ی جریانات سیاسی نیز به وظایف و اختیارات مجلس در این زمینه احترام گذاشته و شرایط بررسی و اعلام نظر نمایندگان را به دور از هر گونه فضاسازی، لابی‌گری و فشار رسانه‌ای فراهم آورند.

گرچه رسانه‌ها و صاحبان قلم در عرصه‌ی مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی در اعلام نظر دیدگاه های خود آزاد بوده و با بیان واقعیات می‌توانند به روشن‌تر شدن فضای موجود هم برای مجلس و هم رییس جمهور محترم کمک نمایند، اما نکته کلیدی دوری از هرگونه جنجال آفرینی و فشار سیاسی است تا آرامش فضا به نفع اعتدال و دوری از هر گونه افراط و تفریط حفظ شود.

بنابراین در مقطع فعلی تمامی نیروهای انقلاب و دلسوزان نظام باید برای برآمدن وزیری صالح در تعامل رییس جمهور با مجلس کمک نمایند. صالح بودن وزیر به معنای پذیرش سیاست‌ها و جهت گیری های نظام، اعتقاد و پای‌بندی به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، کارآمدی، مردمی بودن، خوش سابقه بودن و اعتدال در مواضع و رفتارهای سیاسی به ویژه مرزبندی واقعی و عملی با فتنه‌ی 88 و دوری از اشرافیگری و دنیا پرستی است. چرا که وزیر جدید باید استعداد حرکت به جلو و ارتقاء سطح کارآمدی دولت به نفع رضایتمندی مردم را داشته باشد. مسیر و جهت عمومی کشور پیشرفت رو به جلو است و قرار نیست کشور به عقب بر گردد. بدیهی است هر گونه افراط و تفریط مغایر با چنین روندی است و وزراء تشکیل دهنده‌ی دولت یازدهم نقش مهمی در حفظ هر گونه فشار، نفوذ، لابی‌گری و جنجال رسانه‌ای و سیاسی بررسی و در رای اعتماد اعلام نمایند. در این مسیر باید به وظایف و اختیارات مجلس احترام گذاشت، همان گونه که نمی‌توان ملاحظات مربوط به رییس جمهور را هم نادیده گرفت.