پروژه‌ سنگ‌ فرش بین‌الحرمین/عکس

پروژه توسعه و سنگ فرش بین‌الحرمین با مبلغی برابر با ۲۵ میلیارد و ۳۹۳ میلیون دینار عراقی و در مساحتی برابر با ۲۴۲۷۰ متر مربع به پایان رسید.

165565_847

165564_552

165566_413