انجام موفقیت آمیز عمل جراحی بر روی نوزاد ۶ روزه
۰۰:۱۰ - شنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۶

برای اولین بار

انجام موفقیت آمیز عمل جراحی بر روی نوزاد ۶ روزه

عمل جراحی Transposition of great vessles که به عنوان یکی از پیچیده ترین اعمال جراحی قلب نوزادان است، با موفقیت در بیمارستان شهید چمران اصفهان انجام شد.

به گزارش خبرنگار صاحب نیوز، رییس بخش جراحی قلب و عروق بیمارستان شهید چمران اصفهان گفت: این عمل جراحی را تیمی 6 نفره درمدت حدود شش ساعت انجام دادند.
آقای بیگدلیان افزود: نوزادان با این بیماری (جابه جایی عروق بزرگ قلب ) نیاز به عمل جراحی فوری دارند و باید در سن کمتر از 20 روزگی تحت عمل جراحی قرار گیرند.
وی از این عمل جراحی به عنوان یکی از پیچیده ترین اعمال جراحی قلب نوزادان یاد و خاطرنشان کرد: این عمل پیش از این در استانهای تهران و فارس انجام می شد.

سرپرست تیم جراحی افزود: هم اکنون حال عمومی بیمار رضایت بخش است.
جابجایی عروق بزرگ٬ مشکلی است که به رگهای بزرگی که از قلب خارج میشوند مربوط میشود.

در قلب سالم آئورت از بطن چپ منشا می گیرد و خون صورتی (اکسیژن دار) را به بدن می رساند اما در این ناهنجاری، آئورت از بطن راست منشا می گیرد .
همچنین در یک قلب طبیعی شریان ریوی از بطن راست شروع می شود و خون بدون اکسیژن را از قلب به ریه ها می برد تا اکسیژن دریافت کند و وقتی این نقص وجود دارد شریان ریوی از بطن چپ منشا میگیرد و خون پر از اکسیژن را مجددا به ریه ها بر می گرداند .