13920122102941559369283
۱۶:۲۵ - شنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۶

حکم جدید برای طریقت منفرد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حکمی حسن طریقت منفرد، وزیر سابق بهداشت را به عنوان رئیس مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت این دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش صاحب نیوز به نقل از فارس، حسن ابوالقاسمی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،در حکمی محمد حسن طریقت منفرد، وزیر سابق بهداشت را به عنوان رئیس مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منصوب کرد.

به گفته کریمی، مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،این حکم به تازگی صادر نشده و این مرکز از گذشته دایر بوده است.صدور حکم جدید به پیشنهاد رئیس این مرکز تحقیقاتی به رئیس دانشگاه داده شده است.
حسن طریقت منفرد متخصص چشم پزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که به مدت حدود 6ماه به عنوان وزیر بهداشت منصوب شده بود.