388539_385
۱۰:۵۳ - یکشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۷

عکس‌ منتشر نشده‌ امام و سرداران‌ جنگ

عکس‌ منتشر نشده‌ از امام و سرداران‌ جنگ پس از عملیات بیت المقدس در سال ۱۳۶۱

388539_385