5655
۰۹:۴۰ - دوشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۸

سرپرست صندوق تأمین اجتماعی منصوب شد

صمدالله فیروزی با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سرپرست صندوق تأمین اجتماعی منصوب شد.

به گزارش صاحب نیوز، به نقل از اداره کل روابط عمومی صندوق تأمین اجتماعی، فیروزی هم اکنون عضو هیئت مدیره صندوق تأمین اجتماعی بوده و بیش از این نیز به عنوان معاون فنی و درآمد این صندوق فعالیت می‌کرد.
در حکم علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به صمداله فیروزی آمده است:
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی و باعنایت به اصلاحیه ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و اختیارات قانونی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر انتصاب سرپرست صندوق تأمین اجتماعی به موجب این حکم تا تعیین مدیرعامل به عنوان سرپرست صندوق تأمین اجتماعی تعیین می‌شوید.امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.
سعید مرتضوی نیز پس از این انتصاب در جلسه هیئت مدیره صندوق تأمین اجتماعی حاضر و به تشریح وضعیت این صندوق در اصول مطالبات و پرداخت بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت.
وی در این جلسه از همکاران خود در هیئت مدیره سازمان خداحافظی و پایان کار خود را در تاریخ 27/5/92 در سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد.