انتظار رهبری از سران قوا
۱۴:۰۶ - چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۱۱

انتظار رهبری از سران قوا

انتظار رهبری از سران قوا و مردم حفظ وحدت و انسجام

انتظار رهبری از سران قوا و مردم حفظ وحدت و انسجام

برگرفته از وبلاگ اردکان نگار: