دعای سمات با صدای استاد فرهمند+ دانلود

عصرهای جمعه که می شود دل می گیرد. دعای سمات می خوانیم تا روحمان ملکوتی شود. التماس دعا