نظر رهبر معظم انقلاب در مورد قمه زنی؟

نظر رهبر معظم انقلاب و آیت الله مکارم شیرازی در مورد قمه زنی چیست؟