تحریف امام خمینی (ره) ؛

مقابله با تحریف امام خمینی (ره) – قسمت سوم/ موشن گرافی

قسمت سوم از سلسله موشن گرافی های تحریف شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با موضوع این قسمت « اثبات اسلام ناب محمدی و نفی اسلام آمریکایی »
تهیه شده توسط شبکه تحلیل و اطلاع رسانی صاحب نیوز با همکاری مرکز هنرهای رقومی

عکاس: