قهرمان انقلابی؛

فیلم کامل مبارزه و قهرمانی سیامک خرمی/ فیلم

ورود سیامک خرمی قهرمان رزمی‌کار ایرانی به داخل رینگ مسابقات اوکراین با پرچم یا حسین(ع).

عکاس: