سینما
۰۹:۵۸ - شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۱

جدول اکران سینماهای اصفهان

برنامه های اکران سینماهای اصفهان در هفته جاری اعلام شد.

به گزارش صاحب نیوز برنامه سینماهای استان اصفهان در هفته جاری به شرح زیر اعلام شد:

سنما ساحل:

فیلم بارکد در سانس های :

10:30 و 12:30 و 14:30 و 16:30 و 18:30 و 20:30 و 22:30

سینما سپاهان:

سالن شماره 1:فیلم سینمایی دراکولادر سانس های:

10:30 و 12:30 و 14:30 و 16:30 و 18:30 و 20:30

سینما سوره:

سینما سوره: شنبه و یکشنبه ساعت 21:00 ایستاده در غبار
سینما سوره : شنبه ساعت 17:00 پشت در خبری نیست
سینما سوره: یکشنبه ساعت 15:00 سه و نیم

سینما سوره : شنبه ساعت 15:00«چهارشنبه»
سینما سوره : یکشنبه ساعت 17:00 «نیم رخ ها»
سینما سوره یکشنبه ساعت 19:00 مستند پسرانی با گوش های شکسته
سینما سوره شنبه ساعت 19:00 احتمال باران اسیدی

سینما فلسطین:
«فیلم سینمایی زاپاس» در سانس های
10:30 و 12:30 و 14:30 و 16:30 و 18:30 و 20:30 و 22:30: 30:

سینما شاهین طلایی شاهین شهر

«فیلم سینمایی بارکد» در سانس های 16:30 و 18:30 و 20: 30 و 22:30

سینما قدس :

دراکولا در سانس های10:30 و 12:30 و 14:30 و 16:30 و 18:30 و 20:30 و 22:30
دختر در سانس های 11و 13 و 15و  17 و 19 و 21 و  22:30

 

انتهای پیام/