حاج عبدالرضا هلالی ؛

مداحی شنیدنی حاج عبدالرضا هلالی برای شهدای مدافع حرم / صوتی

مداحی شنیدنی حاج عبدالرضا هلالی برای شهدای مدافع حرم -جلسه هفتگی جمعه ۲۹مرداد۹۵ هیئت الرضا (ع)

عکاس: