۱۰:۰۵ - شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱

کاریکاتور روز

کاریکاتور/ آقای حقوقدان و حل مسئله هسته ای

انصاری: اولین دستاورد حقوقدان بودن روحانی حل مسئله هسته ای بود؟!