48
۲۳:۴۰ - سه شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۴

قصه های برجام

پوستر/ تفاسیر آیات از نگاه رئیس جمهور!

طنز/ در قصه برجام هر کدام از آیات قران از نگاه رئیس جمهور تفسیر ویژه ای پیدا می کند.