آیین ۴۰ دیگ، بزرگترین طبخ آش نذری در استان اصفهان/ تصاویر

بزرگ ترین آش نذری استان اصفهان به مقدار ۲۲تن، در شهر نایین طبخ شد، این آش نذری که امسال نیز به تعداد ۷۲ دیگ برپا شد، با استفاده از افزون بر ۱۳۰۰کیلوگرم گوشت، دو تن گندم، یک تن حبوبات، ۲۴هزارلیتر آب و ۳۰۰کیلوگرم برنج طبخ شد.استقبال از این مراسم به گونه ای است که حتی بسیاری از مردم دیگر استان های کشور مانند تهران، قم، یزد، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، و دیگر شهرهای کشور، برای حضور در این مراسم رنج سفر را برخود هموار می کنند.

انتهای پیام/نائین نا/ث