وضعیت نابسامان سینمای ایران ؛

سخنان جنجالی استاد رائفی پور درباره سینمای ایران/ فیلم

سخنان جنجالی استاد رائفی پور درباره سینمای ایران

عکاس: