بیانات مقام معظم رهبری پیرامون مسائل فرهنگی ؛

تولید اسباب بازی داخلی و سرگرمی های بومی / نماهنگ

گزیده ای از سخنرانی مقام معظم رهبری پیرامون ضرورت مساله فرهنگ و بازی های اینترنتی

عکاس: