سقلمه؛ رادیو اینترنتی کاشان اول/1

سقلمه ای به مهندسان بلوار فاطمیه کاشان/ کلیپ صوتی

«سقلمه» نام پادکست هایی (کلیپ های صوتی) است که در آن به بررسی وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… منطقه کاشان می پردازیم. با نظرات خود مشوق ما برای ادامه این رادیوی اینترنتی کاشان باشید.

عکاس:

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کاشان اول، «سقلمه» نام کلیپ های صوتی است که در آن به بررسی وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… منطقه کاشان می پردازیم. با نظرات خود مشوق ما برای ادامه این رادیوی اینترنتی کاشان باشید.

انتهای پیام/ع