تحلیل شبکه های ماهواره ای ؛

قسمت ۱۸ برنامه دیش و میش / فیلم

هجدهمین قسمت از مجموعه طنز دیش و میش منتشر شد.

عکاس: