غیر از بازیگری انتظارات دیگری از کارمندان خود دارند!

افشاگری بازیگر زن سریال «رولت» شبکه جم/ فیلم

«سارا نوربخش» بازیگر، مجری و گریمور شبکه «جم» از تجربه حضور در این شبکه گفت.

عکاس: