یادواره 450 شهید اطلاعات و عملیات در اصفهان برگزار شد

گزارش فانوس های معابر / فیلم

گزارش یادواره ۴۵۰ شهید اطلاعات و عملیات در اصفهان

عکاس: