به معیشت مردم توجه کنید ؛

وضع معیشت در دولت روحانی؟ / فیلم

دوربین خبری به سطح شهر رفت و با مردم درباره وضعیت معیشتی و اقتصادی‌شان در دولت تدبیر و امید صحبت کرد.

عکاس: