در دوران روحانی مچکریم ؛

دکتر سلام ۱۳۵ / فیلم طنز

صد و سی و پنجمین قسمت از طنز سیاسی «دکتر سلام» ویژه دوران روحانی مچکریم منتشر شد.

عکاس: