صحبت های جنجالی استاد رائفی پور ؛

تلگرام و اهمیت توییتر در عصر حاضر / فیلم

کلیپ صحبت های جنجالی استاد علی اکبر رائفی پور پیرامون تلگرام و اهمیت توییتر

عکاس: