n00164595-b
۱۴:۲۹ - چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

مدیر آب منطقه‌ای اصفهان:

رهاسازی آب در ۲۸ دی پیشنهاد صنف کشاورزی به کمیته پنج نفره/ تصمیم قطعی در شورای هماهنگی زاینده رود گرفته می شود

میرمحمدصادقی گفت: کمیته پنج نفره، پیشنهاد صنف کشاورزی مبنی بر رهاسازی آب در ۲۸ دی برای انجام کشت پائیزه دوم را در شورای هماهنگی زاینده رود مطرح می کند.

به گزارش صاحب نیوز، مدیر آب منطقه‌ای اصفهان در گفتگویی با اشاره به جلسه کمیته پنج نفره تصمیم گیر برای استفاده بهره برداران از آب زاینده رود گفت: اینکه ۲۸ دی ماه را به عنوان زمان رهاسازی آب زاینده‌رود برای انجام کشت پائیزه دوم انتخاب کنیم، یک پیشنهاد توسط کشاورزان و صنف کشاورزی بود که در کمیته پنج نفره به امضا رسید.

مسعود میرمحمد صادقی اظهار کرد: پیشنهاد مذکور در این کمیته امضا شد تا برای گرفتن تصمیم نهایی به تهران و جلسه شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود برده شود.

وی با بیان اینکه بازگشایی آب در اختیار شورای هماهنگی زاینده رود است، افزود: هفته آینده جلسه ای در تهران برگزار خواهد شد که نماینده کشاورزان در صنف کشاورزی نیز در این جلسه حضور داشته و پیشنهاد بازگشایی آب در 28 دی را مطرح و پس از طرح های کارشناسی شده، تصمیم نهایی اعلام می شود.

مدیر آب منطقه‌ای اصفهان با اشاره به مصوبه قبلی شورای هماهنگی زاینده رود، تاکید کرد: آب سد در حال حاضر 230 میلیون متر مکعب بوده و علاوه بر اینکه میزان بارش باید به حد مطلوب برسد، رعایت خطوط قرمز آب شرب نیز مورد تاکید است و قطعا همه این موارد در جلسه هفته آینده مد نظر قرار دارد.

این در حالی است که رئیس هیأت مدیره صنف کشاورزان شهرستان اصفهان در خبرهای اخیر گفت: با تصمیم کمیته پنج نفره اوایل ماه جاری تشکیل جلسه داد و پس از بررسی کارشناسی وضعیت ذخیره سد زاینده‌رود، ۲۸ دی ماه را به عنوان زمان رهاسازی آب زاینده‌رود برای انجام کشت پائیزه دوم انتخاب کرد.

در همین خصوص علی بصیرپور معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان نیز  گفت: هنوز هیچ چیزی در این رابطه قطعی نیست.

انتهای پیام/ اصفهان شرق/ الف