دریافتی ها و شفافیت مالی ؛

چه کسانی با شفافیت حقوق مسئولان مخالفت کردند؟ / فیلم

احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس از تلاش برخی برای حذف عبارت «عموم مردم» از قانون نظارت بر حقوق مسئولان، می گوید…

عکاس: