آیت الله هاشمی رفسنجانی دار فانی را وداع گفت ؛

وداع چهره های سیاسی با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی / فیلم

شخصیت ها و چهره های سیاسی با حضور در حسینیه جماران با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی وداع کردند.

عکاس: