از سری کلیپ های "یک یا دو" ؛

کدومش چندش آورتره ؟؟ / فیلم

مصاحبه مردمی در مورد سیگار کشیدن خانومها و آقایان

عکاس: