هنرنمایی ستاره فوتبال جهان ؛

همه سوپرگل های مسی از روی ضربه کاشته در بارسلونا / فیلم

همه سوپرگل های مسی از روی ضربه کاشته در بارسلونا

عکاس: