اتفاق عجیب در برنامه زنده علی ضیا؛

داوطلب شکستن رکورد گینس تشنج کرد/فیلم

داوطلب شکستن رکورد گینس که باید بیش از چهار دقیقه و سی ثانیه در زیر آب دوام می‌آورد به طور ناگهانی تشنج کرد.

عکاس: