goftegoo
۱۰:۴۹ - شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

نقد و نظر؛

این دوست دارم های خاص!

مجری از نماینده مجلس حاضر در گفتگوی ویژه خبری پرسید: چرا شما اینطور به سوال من جواب دادید؟ نماینده مجلس هم پاسخ داد: دوست دارم!

محمود افشاری- صاحب نیوز/ این تک جمله دو کلمه ای خاص، بواقع حرف ناحساب و رفتار دوگانه این روزهای بسیاری از عافیت طلبان، بویِژه در عرصه کار سیاسی و حزبی است که متاسفانه در میان سیاسیون و برخی غیر سیاسیون کشور ما نیز رسوخ کرده است.
همین چند شب پیش بود که موضوع برنامه گفتگوی خبری ویژه شبکه دو سیما، به مسئله بسیار مهم قاچاق اختصاص داشت و دو نماینده مجلس که هر دو نیز ریاست دو کمیسیون اقتصادی مهم مجلس را عهده دارند، میهمان این نشست بودند.
از همان ابتدای گفتگو، تمایز و تفاوت زیاد دیدگاه این دو نماینده درباره قاچاق نمایان شد و آن همان جایی بود که رییس کمیسیون اقتصادی گفت: برآوردها حاکی از این است که سالانه 20 تا 25 میلیارد دلار حجم کالای قاچاق در کشور است که بخشی از آن از مبادی رسمی انجام می شود.
اما بلافاصله رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با سخنانی چند وجهی و متمایل به خواست دولتی ها گفت: این موضوع حاکی از یک روش برآورد است که باید فرآیند آن بررسی شود و 70 درصد و اعدادی را که مطرح می کردند رد کرد و باز گفت: 15 میلیارد که دولت می گوید درست تر است!
جایی دیگر دوباره بحث کلیات بود که باز رییس کمیسیون برنامه و بودجه در یک اظهار نظر کلی از عملکرد دولت به طور قاطع در مواجهه با قاچاق دقاع کرد و گفت: عملکرد دولت را در این رابطه موفق می داند!
مجری اما در سوالی کش دار پرسید شما چرا به این شکل پاسخ بنده را درباره عملکرد دولت درباره قاچاق و میزان آن در این دولت دادید؟ نماینده مجلس نیز پاسخ داد: دوست دارم!!
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که بواقع در مدت حضورش در خانه ملت نشان داده است وامدار گروهی نیست و اظهار نظرهایش عمدتا تخصصی است بطور کامل نظر رییس دیگر کمیسیون مهم مجلس را رد کرد و گفت: عملکرد دولت از همان ابتدای شروع بکار دولت در این زمینه قابل دفاع نبوده و ضعیف است.
محمد رضاپور ابراهیمی همچنین تصریح کرد: این قانون سه سال قبل ابلاغ شد و قرار بود بند به بند این قانون عملیاتی شود اما همزمان با آغاز فعالیت دولت کنونی قانون هم ابلاغ شد که از همان روز اول برخی از وزرای دولت کنونی اعلام کردند این قانون قابلیت اجرایی ندارد.
وی افزود: این وزرا به سمت تدوین نامه ای به سران قوا رفتند و نوشتند به دلیل اینکه این قانون قابلیت اجرایی ندارد به استناد بندهایی از احکام برنامه پنجم توسعه این قانون معطل و معوق شود.
پورابراهیمی گفت: این موضوع مطرح اما قانون معطل نماند، تا زمانی که قانون موجود است دولت باید آن را اجرا کند و اگر اشکالی بر قانون وارد است تغییرات براساس مسیرهای پیش بینی شده صورت گیرد.
همه این ها به کنار اما اینکه دو همکار که هر دو نیز ریسس دو کمسیون هم راستا در مجلس هستند، دست کم باید درباره بسیاری از مسائل کلان مرتبط اقتصادی نظری همسان و یا نزدیک به هم داشته باشد و حالا اینکه دیدگاه این دو اینقدر با هم فاصله دارد نامش را جز سیاسی کاری و دوستت دارم دولت، اما کمی هم منتقدت هستم چه می توان گذاشت. آن هم درست زمانی که رییس کمیسیون اصل نود نیز در همین برنامه می گوید:*هماهنگی لازم بین 20 دستگاه مبارزه با قاچاق وجود ندارد!
اما دیدیم این ناهماهنگی در همین دو نماینده محترم مجلس از چند زاویه در یک نشست درباره یک موضوع مهم اقتصادی و بخش های متعدد کلان آن رخ نمود. پس باید گفت و نتیجه گرفت: مشکل امروز ما دولت ها و سیاست های دل بخواهیشان است. همان هایی که گاه تمکین از برخی مجلسیون می کنند و گاهی هم مجلس آن ها را تمکین می کند اما این پاسخ که «دوست دارم اینگونه پاسخ دهم» در کجای این پارادایم ناموزن سیاست زده می گنجد، قضاوتش باشما…

انتهای پیام/ الف