IMG_3966
۱۸:۱۸ - سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

مدیرموزه هنرهای معاصراصفهان مطرح کرد؛

بیان ایده های نوین به دور از کنش های منفعلانه در نمایشگاه غذا

همزمان با نمایشگاه فرهنگ وآداب غذایی کره جنوبی و در راستای تبادلات فرهنگی دو کشور ایران وکره، نمایشگاهی با عنوان غذا از آثارهنرمندان ایرانی درگالری تجریه موزه هنرهای معاصراصفهان برگزارشد.

به گزارش صاحب نیوز؛همزمان با نمایشگاه فرهنگ وآداب غذایی کره جنوبی و در راستای تبادلات فرهنگی دو کشور ایران وکره، نمایشگاهی با عنوان غذا از آثارهنرمندان ایرانی درگالری تجریه موزه هنرهای معاصراصفهان برگزارشد.

مدیرموزه هنرهای معاصراصفهان درگفت وگویی، دراین باره گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه، ارائه چهره ای متفاوت، توصیفی، انتقادی،مفهومی،طنز و زیباشناسی از ورای درک ما نسبت به غذا در دو قالب چیدمان و اجرا است که تنوع فوق العاده ای ازتکنیک ها و روش های ارائه آثارهنری وشاخه های بیانی مختلف دراین زمینه را در هنرمعاصرنشان می دهد.

محمد صرامی  درادامه، توضیحاتی درباره گالری تجربه ارائه کرد و افزود: این گالری به همت دفتر تخصصی هنرهای تجسمی و در پاسخ به نیاز و حجم قابل ملاحظه ای از درخواست های هنرمندان این حوزه و باهدف شناخت وحمایت ازاستعدادهای خلاق که دارای گرایش های بومی ومتنوع درنگاه ونحوه بیان هنری خود هستند تشکیل می شود تا افراد وهنرمندان بتوانند ایده های نوین خودرابه دورازکنش های منفعلانه،تقلیدی وترجمه ای درقالب های بیانی ومتناسب بازمان ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: این گالری جدا از موزه خواهد بود و تا مشخص نشدن مکان مناسب برای آن به طورموقت گالری شماره6 موزه هنرهای معاصر جهت انجام این فعالیت ها درنظرگرفته شده است.

گفتنی است این نمایشگاه شامل 20 اثرهنری باشیوه های متنوعی همچون نقاشی،چیدمان،حجم وعکس می باشدکه تا 2 اردیبهشت ماه سال جاری در گالری تجربه موزه هنرهای معاصراصفهان دایر بوده وعلاقه مندان میتوانندجهت بازدیدازاین نمایشگاه به محل موزه هنرهای معاصراصفهان مراجعه کنند.

انتهای پیام/هنرما/گ