اختتامیه جشنواره خلافت صهیونی؛

استندآپ کمدی رضا احسان پور درباره ملکه انگلیس/ فیلم

رضا احسان پور در اختتامیه در اختتامیه جشنواره خلافت صهیونی یک استندآپ کمدی درباره ملکه انگلیس اجرا کرده است.

عکاس: