دومین قسمت از سیاسی‌ترین سریال طنز انتخابات:

فیلم انتخاباتی رییس‌جمهور مرتضی درخشان!/ فیلم

دومین قسمت از سیاسی‌ترین سریال طنز انتخابات (رییس‌جمهور مرتضی درخشان)

عکاس: