امریکا در آستانه جنگ های داخلی؛

دیپلماسی بر باد رفته!/ فیلم

نارضایتی مردم آمریکا از سیاست های غلط دولت و احتمال وقوع جنگ داخلی

عکاس: