همزمان با بارش های نافعه؛

سدها و بندهای ذخیره آب فریدونشهر پر شد/ تصاویر

یکی از مناظر چشم نواز بهاری در شهرستان فریدونشهر سدها، بندها و استخرهای ذخیره آبی است که در این فصل سرریز می شوند.

عکاس:

انتهای پیام/ پونه زار/گ.ت