رکورد جدید دولت یازدهم؛

آمار جدید بیکاری جوانان/ موشن گرافیک

نرخ بیکاری جوانان در دولت یازدهم روند متفاوت‌تری داشته و سیر صعودی آن، رکورد جدیدی برای دولت روحانی ثبت کرده است.