نقد و تحلیل شبکه های ماهواره ای با رویکرد طنز؛

دیش و میش ۲۷ / فیلم

قسمت ۲۷ مجموعه طنز دیش و میش با موضوع انتخابات ۹۶

عکاس: