برنامه های معنوی بوستان شهدای گمنام شهر دُرچه/ تصاویر

قاریان و حافظان برجسته شهر شاهد نمونه کشور با قرائت زیبای قرآنف پذیرای میهمانان و مشتاقان قرآن و عترت در بوستان شهدای شهر شاهد نمونه کشور هستند.


انتهای پیام/ درچه نیوز/ گ.ت