تحریم های پس از برجامی ؛

تحریم‌های جدید علیه ایران و روسیه/ فیلم

مجلس سنای آمریکا طرح تحریم‌های جدید علیه ایران و روسیه را با اکثریت قاطع ۹۸ رای مثبت در برابر تنها ۲ رای منفی به تصویب رساند.­

عکاس: