مرض فرهنگیِ تخریب آثار باستانی؛

خراش هایی بر تَن تاریخ/ تصاویر

چه کسی آنقدر از نظرفرهنگی سقوط می کند که حاضراست شناسنامه ی خود را مخدوش کند. همه ما به دنبال حفظ و به رخ کشیدن هویت فرهنگی خود هستیم و یکی از راه های رسیدن به این مهم حفاظت و معرفی ابنیه و آثار تاریخی کشورمان است.
این تصاویر گوشه ای از تخریب آثار تاریخی اصفهان است.

عکاس: روح الله شاه نظری

 

انتهای پیام / گ.ت