پیکر شهیدان تازه تفحص شده در کاشان تشییع شد؛

لاله های گمنام در دامن مردم دارالمؤمنین/ تصاویر

پیکر شهیدان گمنام تازه تفحص شده؛ عصر جمعه روی دستان مردم دارالمومنین تشییع شد.

عکاس:

انتهای پیام/ کاشان اول/ گ.ت