استاد پناهیان؛

آزادی یعنی چیه؟/ فیلم

گزیده ای از سخنرانی استاد پناهیان با موضوع آزادی

عکاس: